Klus Link - Specialisten uit de bouw!

Home » Uncategorized » Het belang van goed asbestonderzoek

Het belang van goed asbestonderzoek

Asbest aangetroffen of bent u van plan om een bouwwerk dat voor 1994 is gebouwd te renoveren/slopen? Dan is het heel verstandig om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Dat kunt u laten doen door een gecertificeerd asbest analysebureau. Zij verzorgen monsternames- en analyses. Na de afronding ontvangt u binnen enkele dagen een analysecertificaat. Meer weten? In dit artikel lichten we het belang van asbestonderzoek toe.

Laat asbest op korte termijn onderzoeken

Is een kort asbestonderzoek niet voldoende om het probleem in kaart te brengen? Laat dan een asbestinventarisatie uitvoeren. Dit is een uitgebreidere vorm van een asbestonderzoek. Vaak duurt het enkele dagen om een goed inventarisatierapport op te stellen. Zit er haast achter? Bespreek met het asbest adviesbureau of een spoedonderzoek ook mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kunnen de resultaten binnen een of enkele uren gedeeld worden.  bekendgemaakt.

De werking van een asbestanalyse

Het verdachte materiaal wordt eerst afgenomen door een specialist. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat u zelf een monster afneemt en deze opstuurt. Bij een professionele organisatie wordt het monster vervolgens in een laboratorium onderzocht. Na de analyses, ontvangt de opdrachtgever doorgaans binnen één werkdag per e-mail het certificaat met het resultaat. Op het certificaat staat of er asbest is aangetroffen, om welke soort asbest het gaat en het massapercentage. Indien asbest is aangetroffen, kan uw aangesloten partij u voorzien van passend advies.

De prijsopbouw

De kostprijs die wordt aangerekend voor asbestonderzoek wordt gebaseerd op verschillende werkzaamheden. Het grootste gedeelte is natuurlijk het onderzoek op zich. Daarnaast gaat er ook veel tijd naar het opzetten van een analyserapport. De totale kosten kunnen per case verschillen. Zijn er extra risico’s in kaart gebracht of gaat het enkel om een kort onderzoek? Dit zijn zaken waar u rekening mee moet houden. Gaat uzelf aan de slag door een monster af te nemen? Dit kan ook schelen in de kosten. Het is wel belangrijk om het monster goed te verzenden. Alle monsters die luchtdicht, dubbel verpakt en voorzien zijn van een opdrachtformulier, worden in behandeling genomen. Flamant kan het onderzoek uitvoeren.

Schakel de specialist in

Wilt u een monsterafname laten doen door een specialist? Bekijk dan eens de website van Flamant. Zij komen graag langs om de monstername te verrichten. U kunt gemakkelijk telefonisch contact opnemen of een afspraak inplannen. Alle analyses worden uitgevoerd conform de NEN 5896, ISO 16000-27 of ISO 14966, in het geaccrediteerde, moderne laboratorium.